BRUSH CUT

Sidorna och ryggen är kapade som för en besättning. Toppen skärs i samma längd, ungefär en fjärdedel till en halv tum över toppen, efter huvudets kontur. Håret kammas sedan upp så att toppen liknar borstens borst.