Även känd som en kort pomp eller pensel. Håret klipps kort på sidorna och baksidan med håret på toppen graderat i längd från framsidan av hårfästet till baksidan av kronan. Det övre håret, från sida till sida, ska bilda en liten kurva för att överensstämma med huvudets allmänna kontur.